Hier en Nu Coaching

Mindfulness trainingen     OverBetuwe     Zetten

AGENDA


Mindfulness 8 weekse opheusden

8 weekse training

Data: start voorjaar 2020You can't stop the waves of live,


but you can learn to surf.Vrij naar Jon Kabat-Zinn

1944-


Je gedachten zijn voorloper


van alle dingen,


zo je gedachten worden, zo


wordt je wereld.Boeddha

ca. 450 tot ca370 v Chr. 

Mindfulness                                                 kosten 8 weekse


Mindfulness helpt ons ieder moment van ons leven volledig te leven, ook de meest moeilijke momenten.

De Mindfulness cursus geeft je tools om helder en doelbewust aanwezig te zijn in het hier en nu, niet oordelend en zonder iets te verdringen of aan te moedigen. Het is een krachtige, praktische, vaardigheidstraining waarin je leert hoe je minder stress kunt ervaren en meer kunt genieten van het leven.


Aandachtgerichte cognitieve therapie of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) combineert theorie en praktijk van oosterse boeddhistische aandachtmeditatie en westerse psychologische cognitieve therapie.


Positieve effecten

Uit onderzoek is gebleken dat het beoefenen van Mindfulness de volgende resultaten oplevert:

  • Stress neemt af en je kunt beter omgaan met stressvolle gebeurtenissen;
  • Je concentratie en het prestatievermogen verbeteren;
  • Je kan je beter ontspannen;
  • Er ontstaat een positiever beeld van je zelf en de omgeving;
  • Er vindt een verschuiving in de hersenactiviteit plaats naar de linker frontale cortex (goed voor een positieve gemoedstoestand en minder angst)
  • Klachten als slapeloosheid, angst en depressieve gevoelens nemen af;
  • Mensen die vaker dan 3 x een depressie hebben gehad, hebben na een mindfulnesstraining 50 % minder kans op terugval in een depressie.


Je krijgt controle over je aandacht. Je ontdekt hoe je volledig geconcentreerd kunt blijven op het moment. Nu ben jij degene die bepaalt waar jouw aandacht aan wordt besteed, zodat je gefocust blijft op jouw doel. Mensen ervaren na de cursus meer levensvreugde en rust. Leven in het nu wordt een tweede natuur.


Inhoud cursus

De 8-weekse Mindfulness training bestrijkt een periode van acht weken. Gedurende deze weken is er iedere week een bijeenkomst van 2-2,5 uur. De trainingen aangeboden bij Hier en Nu zijn de mindfulness trainingen zoals geprotocolleerd door Jon Kabat-Zinn en zoals deze later internationaal verder zijn uitgewerkt naar voortschrijdend wetenschappelijk inzicht. Aan de hand van diverse werkvormen oefen en onderzoek je samen met een groep van maximaal 4 tot 10 mensen jouw mogelijkheden om meer bewust in het dagelijks leven te staan en beter om te kunnen gaan met moeilijke of stress gevende  situaties. Iedere week krijg je oefeningen mee voor thuis.

________________________


De thuisbeoefening is een belangrijk onderdeel van de training. Je leert een vaardigheid aan. Bewust en met aandacht leven vraagt simpelweg om dagelijkse oefening. Je kunt het vergelijken met piano spelen. Dat leer je ook niet alleen tijdens de lessen. Juist door dagelijks oefenen ontwikkel en verfijn je die vaardigheid.

Er wordt van uitgegaan dat je een half uur per dag oefent. Als je vooraf al weet dat dit niet mogelijk is, wordt je aangeraden contact op te nemen met de trainer en te overleggen of voor jou deze training wel op dit moment de geschikte stap is om te maken.

________________________


Het gaat bij Mindfulness niet om het leren van een kunstje. Een gewoonte doorbreken kost tijd en aandacht, zeker als het omgaan met moeilijke zaken betreft. Oefenen betekent iedere dag een moment voor jezelf. Een moment waarin je oefent om mindful aanwezig te zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van geleide meditaties, bewegingsoefeningen en cognitieve technieken. Je krijgt diverse mp3 te downloaden bestanden met instructies om thuis mee te oefenen.

________________________


Via schriftelijk materiaal wordt het huiswerk uitgelegd en de behandelde stof nader uitgewerkt en verrijkt. Verder zijn er ook oefeningen die je kunt toepassen in je dagelijks leven. Thuis en op je werk. Zo kun je Mindfulness inpassen in je dagelijks leven. Tijdens de bijeenkomsten kijken we terug op je thuisbeoefening en de zaken die je daarin bent tegengekomen. We onderzoeken samen welke trainingsoefeningen het best bij jou passen. Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers. De nadruk ligt daarbij op oefenen, waarbij we veel kunnen leren van elkaars ervaringen.

Copyright  ©  All Rights Reserved 2017